Rowerowa Sieć

Jak powstała Sieć Rowerowa


䐀戀愀洀礀 漀 戀攀稀瀀椀攀挀稀攀䐁猀琀眀漀 ⴀ 欀愀猀欀椀 漀戀漀眀椀ԁ稀欀漀眀漀℀ ⠀昀漀琀⸀ 匀稀礀洀漀渀 䴀椀挀栀愀氀猀欀椀⤀

Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.