Rowerowa Sieć

Partnerzy

Partnerami w trakcie realizacji pierwszego etapu projektu www.rowerowa-siec.pl, którym dziękujemy za wsparcie i współpracę oraz przekazanie materiałów i sprzętu byli:

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Firma Excel Systemy Nawigacyjne Spółka Jawna – wyłączny dystrybutor marki Garmin w Polsce

Firma Excel Systemy Nawigacyjne


Obywatelska Liga Ekologiczna

Specjalne podziękowania realizatorzy projektu składają Kazimierzowi Ciechanowiczowi, wieloletniemu działaczowi PTTK Oddziału w Gdańsku, który wsparł projekt swoją wiedzą krajoznawczą oraz pomógł w doborze właściwej bibliografii.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
Ewelina Kurach i Szymon Michalski

Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.