Rowerowa Sieć

Trasa - pomorskie

Trasa 1: Trasa 1. Gdańsk Główny – Wyspa Sobieszewska – Gdańsk Główny

0.00 km Naszą wycieczkę rozpoczynamy przed Dworcem Głównym PKP w Gdańsku Głównym. Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową i kierujemy się w prawo w stronę skrzyżowania Hucisko.
0.40 km Dojeżdżamy do skrzyżowania Hucisko. Przejeżdżamy przez dwuetapowe przejście z sygnalizacją świetlną oraz tory tramwajowe. Za skrzyżowaniem kierujemy się w lewo i przejeżdżamy przez ul. Wały Jagiellońskie (dwuetapowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i tory tramwajowe).
0.52 km Za skrzyżowaniem skręcamy w prawo i chodnikiem płytowym jedziemy wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie.
0.70 km Skręcamy w lewo, w asfaltową ul. W. Bogusławskiego. Mijamy NBP Oddz. Gdańsk i jedziemy do skrzyżowania z ul. Ogarną.
0.90 km Skręcamy w lewo, w ul. Ogarną (kontrapas dla rowerzystów) i jedziemy nią aż do XIV-wiecznej bramy wodnej zwanej Bramą Krowią.
1.50 km Przejeżdżamy przez Bramę Krowią a następnie Mostem Krowim nad rz. Motławą i dojeżdżamy do ul. Chmielnej.
1.55 km Wjeżdżamy na chodnik płytowy, skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż ul. Chmielnej.
1.60 km Na skrzyżowaniu z ul. Stągiewną skręcamy w prawo i jedziemy chodnikiem. Mijamy pozostałości fortyfikacji miejskich – Bramę Stągiewną zwaną Stągwiami Mlecznymi. Warto zwrócić uwagę na herby na Wielkiej Stągwi.
1.95 km Jedziemy prosto, ścieżką rowerową (wydzielony pas chodnika, przed remontem) wzdłuż ul. Długie Ogrody.
2.60 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Siennicka, Długie Ogrody, Wały Jagiellońskie i Elbląska. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie i jedziemy traktem pieszo-jezdnym (chodnik płytowy) wzdłuż ul. Elbląskiej.
3.02 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Elbląska i Głęboka. Skręcamy w prawo i przejeżdżamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Za skrzyżowaniem skręcamy w lewo i jedziemy chodnikiem wzdłuż ul. Elbląskiej. Ten odcinek trasy nie należy do przyjemnych, choć wyznaczony jest jako trakt pieszo-jezdny. Z braku alternatywy jesteśmy zmuszeni do pokonania ponad 2 km „toru przeszkód” dla rowerzystów (wysokie krawężniki, dziury w asfalcie, powyrywane płyty chodnikowe, zarośnięte i źle widoczne skrzyżowania).
4.40 km Przejeżdżamy przez wiadukt.
6.30 km Kończy się trakt pieszo – jezdny. Wjeżdżamy na asfaltową krajową drogę E-7 – ul. Elbląską. Ze względu na duży ruch kołowy zalecamy szczególną ostrożność i zachowanie bezpiecznych odległości.
7.88 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Elbląskiej i ul. Benzynowej, w którą - po minięciu sygnalizacji świetlnej - wjeżdżamy. Jedziemy asfaltową drogą, przypominającą raczej dobry szwajcarski ser.
10.81 km Skręcamy w prawo, w ul. Płońską, która przechodzi w ul. Wałową. Droga nadal nienajlepsza pod względem technicznym.
14.65 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Wałowej i ul. Sobieszewskiej (droga nr 501), na którym skręcamy w lewo. Jedziemy asfaltem i 50 m dalej mijamy tablicę informującą nas, że wjeżdżamy do Gdańska - Sobieszewo.
15.25 km Wjeżdżamy na most pontonowy na rz. Martwa Wisła.
15.58 km Zjeżdżając z mostu pontonowego znajdujemy się na Wyspie Sobieszewskiej. Skręcamy w lewo, w ul. Nadwiślańską. Tutaj rozpoczyna się niebieski szlak rowerowy im. Wincentego Pola oraz szlak pieszy „Wyspy Sobieszewskiej”. W tym miejscu uwadze polecamy zwiedzenie Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej i 7 zabytkowych steli ewangelickich.
17.65 km Ul. Nadwiślańska 108, gdzie znajduje się budynek Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się możliwe jest zwiedzenie bogatej kolekcji wypreparowanych gatunków ptaków oraz wysłuchanie prelekcji nt. działalności jednostki badawczo-naukowej, okolicznych miejsc cennych przyrodniczo (w szczególności rezerwatów przyrody „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha”), rozpoznawania pospolitych ptaków krajowych i ochrony ornitofauny.
17.70 km Skręcamy w lewo, w ul. Stara Wędzarnia, gdzie stoi budynek starej wędzarni. Tutaj można też odpocząć na małym pomoście, w zaciszu rz. Wisła Śmiała.
17.85 km Przy ul. Nadwiślańska 107 stoi stara chata rybacka. Obecnie częściowo jest zamieszkały, a częściowo zaadaptowany na sklep. Tutaj, przy typowej zabudowie, gdzie drewno łączone jest kołkami i uszczelniane mchem oraz gliną, można poczuć bieg historii. Już sam zapachu oczarowuje. Zadbano w tym miejscu również o bezpieczny dla naszych jednośladów parking rowerowy.
17.92 km Na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej i ul. Ornitologów zjeżdżamy w lewo. Po drodze mijamy opuszczone i niszczejące zabudowania starej wędzarni (ul. Ornitologów 16) oraz Stację Biologiczną UG (ul. Ornitologów 26).
18.50 km Dojeżdżamy do końca ul. Nadwiślańskiej i pętli autobusowej. Zjeżdżamy w prawo, w szutrową i piaszczystą drogę prowadzącą do rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”.
18.60 km Wejście do rezerwatu przyrody „Ptasi Raj”. Rezerwat dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok. Możliwe jest poruszanie się po nim pieszo lub rowerami. Przy rezerwacie znajduje się również parking samochodowy i rowerowy oraz kilka ławek. Z tego miejsca też można zjechać, kierując się w lewo, w drogę gruntową, na zabytkową Kamienną Groblę.
19.87 km Na śródleśnej polanie kierujemy się – zgodnie z oznaczeniem szlaku – w lewo, w stronę wież obserwacyjnych. Jedziemy prosto, leśną drogą gruntową.
20.22 km Wieża obserwacyjna nad jez. Karaś.
20.90 km Wieża obserwacyjna nad jez. Ptasi Raj. Stąd roztacza się widok na Kamienną Groblę, Wisłę Śmiałą. Mierzeję Messyńską i Zatokę Gdańską. Chcąc udać się w dalszą podróż po rezerwacie, zawracamy 1 km - do śródleśnej polany.
21.95 km Na polanie odbijamy w lewo, w szutrową drogę, która biegnie do wejścia na plażę.
22.70 km Plaża - wejście nr 19 Gdańsk.
23.81 km Przy Oddz. Leśnym 160/170/171 skręcamy w lewo, w szlak rowerowy im W. Pola. Jedziemy piaszczystą drogą leśną. Należy zwracać szczególną uwagę na oznakowanie szlaku, bowiem nie zawsze jest widoczne dla rowerzystów.
24.80 km Skręcamy w prawo, w szeroką asfaltową ul. Sobieszewską.
25.23 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Sobieszewskiej i ul. Tęczowej. Skręcamy w lewo i jedziemy płytową drogą.
26.10 km Tuż za leśniczówką skręcamy w lewo, w ul. Pogodną (droga szutrowa).
26.26 km Skręcamy w lewo w drogę z płyt betonowo - plastrowych i po przejechaniu 40m wjeżdżamy w prawo, w ul. Barwną (płyty ażurowe).
26.65 km Skręcamy w lewo, w ul. Falową (asfalt).
27.20 km Skręcamy w prawo, na niebieski szlak. Mijamy szlaban przy oddz. leśnym 186/185/167/166 i jedziemy leśną drogą.
29.96 km Skręcamy w lewo, w ul. Lazurową (droga płytowa) i kierujemy się na podjazd do wejścia na plażę nr 11 Gdańsk.
30.15 km Skręcamy w prawo, na niebieski szlak (droga leśna).
30.85 km Przy wejściu na plażę nr 10 Gdańsk skręcamy w prawo. Podjazd drogą leśną.
31.02 km Trzymając się niebieskiego szlaku skręcamy w lewo.
34.25 km Nadal szlakiem - odbijamy w lewo, w piaszczystą drogę.
34.43 km Skręcamy w prawo, w drogę leśną.
34.66 km Dojeżdżamy do drogi z płyt ażurowych, przy której stoi drogowskaz PTTK (1,5km do rezerwatu przyrody „Mewia Łacha”). Kierujemy się w lewo, zgodnie z jego wskazówkami.
34.95 km Kończy się droga z płyt ażurowych i zaczyna droga leśna.
35.26 km Rozpoczyna się 2 km piaszczysty odcinek trasy. Bardzo utrudniona jazda, a z obciążeniem roweru wręcz niemożliwa. Należy rower prowadzić.
37.26 km Wejście na plażę nr 1 Gdańsk. Stąd, kierując się w prawo, po ok. 700 m zaczyna się rezerwat przyrody „Mewia Łacha”. UWAGA - Teren dostępny jest dla zwiedzających przez cały rok. Jednakże w okresie lęgowym ptaków poruszanie możliwe jest tylko po wyznaczonej trasie. Nie jest możliwe wchodzenie na stożek przyujściowy rz. Wisła Przekop, piaszczyste łachy i wokoło oczek wodnych. Istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia lęgów rzadkich ptaków siewkowych, rybitw i mew.
37.90 km Docieramy do płytowego lewostronnego nabrzeża rz. Wisła Przekop. Wygodny przejazd rowerem, nawet z obciążeniem
38.05 km Zaczyna się kamienisty odcinek nabrzeża. Jazda możliwa, ale dla wytrwałych i zapartych rowerzystów. Pozostałym radzimy prowadzenie rowerów, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.
39.10 km Dojeżdżamy do dawnego kolektora ściekowego. Wjeżdżamy na niego i po przejechaniu 10 m, odbijamy w lewo, na leśną ścieżkę biegnącą wzdłuż rz. Wisła Przekop, pośród zdegradowanego lasu grądowego.
40.10 km Na końcu ścieżki odbijamy w prawo, na ul. Świbnieńską. Niewielki podjazd.
40.25 km Skręcamy w lewo, w drogę asfaltową, której stan techniczny jest naprawdę fatalny. Po przejechaniu 150 m mijamy port w Świbnie.
40.50 km Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Mieczysława Boguckiego. Skręcamy w prawo i wjeżdżamy na nowo wybudowaną ścieżkę rowerową (kostka betonowa). Będziemy nią jechać ponad 2 km.
41.80 km Po lewej stronie mijamy Kościół p.w. Św. Wojciecha w Świbnie (ul. Boguckiego 52A).
42.75 km Kończy się ścieżka rowerowa. Zjeżdżamy na ulicę - droga asfaltowa, w bardzo dobrym stanie.
43.30 km Ul. Boguckiego przechodzi w ul. Turystyczną. Nadal jedziemy asfaltem, pośród lasu.
47.20 km Przy skrzyżowaniu ul. Turystycznej i ul. Przegalińskiej zaczyna się ścieżka rowerowa (kostka betonowa), która biegnie przez Sobieszewo.
48.00 km Dojeżdżamy do przeprawy promowej przez rz. Martwa Wisła. Tutaj kończy się ścieżka rowerowa. Przejeżdżamy przez most pontonowy i jedziemy ul. Sobieszewską.
48.90 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Sobieszewskiej i ul. Wałowej. Skręcamy w nią, w prawo. Ul. Wałowa przechodzi w ul. Płońską.
52.72 km Na skrzyżowaniu z ul. Benzynową, kierujemy się w lewo. Trasa wiedzie znajomo, po asfalcie typu ”ser z dziurami”.
55.60 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w ul. Elbląską. Przypominamy o ostrożności na drodze, z powodu wzmożonego ruchu. Chcąc uniknąć tego typu niewygód, proponujemy alternatywną trasę, wiodącą przez Gdańsk – Olszynkę.
56.80 km Tutaj, na wprost bramy głównej do Lotosu, na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, skręcamy w lewo, w ul. Tama Pędzichowska (asfalt).
58.64 km Nawierzchnia drogi zmienia się na płytę ażurową.
59.12 km Skręcamy w prawo, w ul. Zawodzie (dziurawy asfalt).
61.38 km Skręcamy w lewo w ul. Osiedla (asfalt).
61.80 km Kierujemy się prosto, w ul. Modrą (dziurawy asfalt).
62.30 km Przy budynku ul. Modra 1, skręcamy w lewo i kierujemy się na mostek nad opływem Motławy. Przejeżdżamy na drugą stronę rzeki. Po przejechaniu 150 m skręcamy w prawo na chodnik.
62.60 km Dojeżdżamy do ul. Chłodnej (bruk i asfalt).
62.81 km Skrzyżowanie ulic: Chłodnej i Łąkowej. Skręcamy w prawo, w ul. Łąkową.
62.88 km Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Podwale Przedmiejskie. Kierujemy siew lewo i jedziemy wzdłuż niej, chodnikiem.
64.08 km Na skrzyżowaniu z ul. Okopową, kierując się w prawo, przeprowadzamy rower przejściem podziemnym.
64.16 km Następnie jedziemy wzdłuż ul. Okopowej.
64.60 km Dojeżdżamy do Skrzyżowania Hucisko. Skręcamy na nim w lewo i przejeżdżamy przez dwuetapowe przejście dla pieszych.
64.76 km Następnie skręcamy w prawo. Tutaj rozpoczyna się ścieżka rowerowa (kostka betonowa niefrezowana). Przejeżdżamy przez dwuetapowe przejście z sygnalizacją świetlną oraz tory tramwajowe. Jedziemy wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie.
65.28 km Dojeżdżamy do Dworca Głównego PKP w Gdańsku Głównym, gdzie kończy się nasza wycieczka.
Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.