Rowerowa Sieć

Trasa - pomorskie

Trasa 10: Trasa 10. Gdynia Główna - Rewa - Puck - Władysławowo

Chonelewski T. 2005. Od klifu do klifu. Mechelinki, Rewa, Beka. Wyd. Społeczny Komitet Ochrony Środowiska w Rewie, Rewa
Garstkowiak K., Szalaga M. 2003. Moja wieś Osłonino. 640- lecie Osłonina (folder). Wyd. Stowarzyszenie NORDA, Osłonino
Gmina Kosakowo- zaprasza w swoje progi. Wyd. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Kosakowo
Krzysztof T. 2003. Wieś Rewa T. Wyd. Szkuta, Rewa
Lenartowicz Z. (red.) Monografia rezerwatu przyrody „Beka” [W] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Tom 1. Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1996
Meissner W., Cofta T. 1999. Ptaki Bałtyku. Łabędzie, gęsi i kaczki właściwe. Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING, Wyd. Gdańskie
Opr. zbiorowe. 2001. Powiat Pucki. Informator Turystyczny. Wyd. Stowarzyszenie NORDA Region, Puck
Ptasie Ostoje. Biuletyn Programu Ostoi Ptaków OTOP nr 9. 2005 „Odtwarzanie siedlisk lęgowych biegusa zmiennego w rezerwacie przyrody „Beka” Opr. zbiorowe Wyd. OTOP, Warszawa
mikołajek nadmorski odnośnik 1
odnośnik 2
Nadmorski Park Krajobrazowy odnośnik 1
Osada łowców fok w Rzucenie odnośnik 1
odnośnik 2
Rezerwat przyrody „Beka”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków odnośnik 1
odnośnik 2
odnośnik 3
Rezerwat przyrody „Mechlińskie Łąki” odnośnik 1
odnośnik 2
Rezerwat przyrody „Słone Łąki” odnośnik 1
Błądzikowo odnośnik 1
Gdynia odnośnik 1
odnośnik 2
odnośnik 3
Kosakowo odnośnik 1
odnośnik 2
Mechelinki odnośnik 1
Pierwoszyno odnośnik 1
Puck odnośnik 1
odnośnik 2
Rewa odnośnik 1
odnośnik 2
Rzucewo odnośnik 1
Swarzewo odnośnik 1
odnośnik 2
Władysławowo odnośnik 1
odnośnik 2
odnośnik 3
Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.