Rowerowa Sieć

Trasa - pomorskie

Trasa 2: Trasa 2. Gdańsk Główny - Wisłoujście – Westerplatte - Opływ Motławy Gdańsk

倀漀洀渀椀欀 搀攀搀礀欀漀眀愀渀礀 䬀椀渀搀攀爀琀爀愀渀猀瀀漀爀琀漀洀 眀 䜀搀愀䐁猀欀甀 䜀䈁眀渀礀洀 ⼀䔀眀攀氀椀渀愀

Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.