Rowerowa Sieć

Trasa - pomorskie

Trasa 5: Trasa 5. Gdańsk - Mikoszewo - Drewnica – Wiślinka - Gdańsk

0.00 km Uwaga! Jest to trasa sezonowa, w okresie kursowania promu Świbno - Mikoszewo.
Naszą wycieczkę rozpoczynamy przed Dworcem Głównym PKP/SKM w Gdańsku Głównym. Warto zwrócić uwagę na usytuowany po lewej stronie dworca pomnik ku czci żydowskich dzieci. Wjeżdżamy na ścieżkę rowerową i kierujemy się w prawo, w stronę skrzyżowania Hucisko.
0.40 km Dojeżdżamy do skrzyżowania Hucisko. Przejeżdżamy przez dwuetapowe przejście z sygnalizacją świetlną oraz tory tramwajowe. Za skrzyżowaniem kierujemy się w lewo i przejeżdżamy przez ul. Wały Jagiellońskie (dwuetapowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i tory tramwajowe).
0.52 km Za skrzyżowaniem skręcamy w prawo i chodnikiem z płyt jedziemy wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie.
0.72 km Skręcamy w lewo, w asfaltową ul. W. Bogusławskiego. Mijamy NBP Oddz. Gdańsk i jedziemy do skrzyżowania z ul. Ogarną.
0.90 km Skręcamy w lewo, w ul. Ogarną (kontrapas dla rowerzystów) i jedziemy nią aż do XIV-wiecznej bramy wodnej zwanej Bramą Krowią.
1.50 km przejeżdżamy przez Bramę Krowią a następnie Mostem Krowim nad rz. Motławą i dojeżdżamy do ul. Chmielnej.
1.55 km Wjeżdżamy na chodnik płytowy, skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż ul. Chmielnej.
1.60 km Na skrzyżowaniu z ul. Stągiewną skręcamy w prawo i jedziemy chodnikiem. Mijamy pozostałości fortyfikacji miejskich – Bramę Stągiewną zwaną Stągwiami Mlecznymi. Warto zwrócić uwagę na herby na Wielkiej Stągwi.
1.95 km Jedziemy prosto, ścieżką rowerową (wydzielony pas chodnika, przed remontem) wzdłuż ul. Długie Ogrody.
2.60 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Siennicka, Długie Ogrody, Wały Jagiellońskie i Elbląska. Przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie i jedziemy traktem pieszo-jezdnym (chodnik płytowy) wzdłuż ul. Elbląskiej.
3.02 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Elbląska i Głęboka. Skręcamy w prawo i przejeżdżamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Za skrzyżowaniem skręcamy w lewo i jedziemy chodnikiem wzdłuż ul. Elbląskiej. Ten odcinek trasy nie należy do przyjemnych, choć wyznaczony jest jako trakt pieszojezdny. Z braku alternatywy jesteśmy zmuszeni do pokonania ponad 2 km „toru przeszkód” dla rowerzystów (wysokie krawężniki, dziury w asfalcie, powyrywane płyty chodnikowe, zarośnięte i źle widoczne skrzyżowania).
4.40 km Przejeżdżamy przez wiadukt.
6.30 km Kończy się trakt pieszojezdny. Wjeżdżamy na ul. Elbląską; asfaltową drogę krajową E-7. Ze względu na duży ruch kołowy zalecamy szczególną ostrożność i zachowanie bezpiecznych odległości.
7.88 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Elbląskiej i ul. Benzynowej, w którą - po minięciu sygnalizacji świetlnej - wjeżdżamy. Jedziemy asfaltową drogą, przypominającą raczej dobry szwajcarski ser.
10.82 km Skręcamy w prawo, w ul. Płońską, która przechodzi w ul. Wałową. Droga nadal nienajlepsza pod względem technicznym.
14.66 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Wałowej i ul. Sobieszewskiej (droga nr 501), na którym skręcamy w lewo. Jedziemy asfaltem i 50m dalej mijamy tablicę informującą nas, że wjeżdżamy do Gdańska - Sobieszewo.
15.26 km Wjeżdżamy na most pontonowy na rz. Martwa Wisła.
15.60 km Za mostem kierujemy się na ścieżkę rowerową (kostka betonowa niefrezowana) i jedziemy w prawo, wzdłuż ul. Turystycznej.
16.40 km Przy skrzyżowaniu z ul. Przegalińską kończy się ścieżka rowerowa. Podróż kontynuujemy jadąc asfaltem.
20.40 km Ul. Turystyczna przechodzi w ul. Boguckiego. Nadal jedziemy asfaltem. 50 m dalej zaczyna się ścieżka rowerowa (kostka betonowa niefrezowana).
21.80 km Mijamy Kościół p.w. Św. Wojciecha w Świbnie.
23.10 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Boguckiego i Świbnieńskiej. Przejeżdżamy na wprost i zjeżdżamy w dół do przeprawy promowej w Świbnie. UWAGA – przeprawa promowa czynna jest sezonowo!
23.40 km Przeprawa promowa przez rz. Wisła Przekop na trasie Świbno - Mikoszewo.
23.70 km Jedziemy na wał przeciwpowodziowy i wjeżdżamy w ul. Gdańską. Tutaj kierujemy się szlakiem niebieskim i żółtym.
23.82 km Skręcamy w lewo, w ul. Brzegową (droga gruntowa).
24.20 km Skręcamy w prawo, zgodnie ze wskazówkami żółtego szlaku turystycznego. Jedziemy piaszczystą drogą leśną.
25.30 km Odbijamy w lewo, pod górkę, aż do połączenia z utwardzoną drogą leśną (żółty szlak).
25.72 km Dojeżdżamy do szlabanu, 500 m w prawo znajduje się parking „Leśny” przy plaży. My jedziemy jednak prosto, utwardzoną drogą gruntową, która wiedzie do wejścia na plażę (wejście nr 90 Mikoszewo). Tutaj znajduje się również wejście do rezerwatu przyrody Mewia Łacha”. Jest to prawobrzeżna część rezerwatu. Chcąc kontynuować podróż musimy zawrócić - jedziemy do końca utwardzonej drogi leśnej. Łączy się ona z ul. Bursztynową
28.65 km Dojeżdżamy do asfaltowej ul. Bursztynowej. Jedziemy wzdłuż niej.
28.95 km Na skrzyżowaniu wjeżdżamy w lewo, w ul. Gdańską.
29.20 km Skręcamy w prawo, w asfaltową ul. Żuławską (drogowskaz na Drewnicę). Po drodze mijamy przydrożną kapliczkę i przejeżdżamy przez Mikoszewo Kolonia oraz Przemysłów.
34.70 km Na końcu wsi Przemysłów, na skrzyżowaniu, kierujemy się prosto (wg drogowskazu, na wieś Drewnicę oraz niebieskim szlakiem). Jedziemy asfaltową drogą o różnej jakości nawierzchni. Mijamy charakterystyczną, pięknie zachowaną, żuławską zabudowę Drewnicy.
35.70 km Przed zabudowaniami przy ul. Żuławska 110 odbijamy w prawo. Jedziemy drogą płytową do zabytkowego wiatraka z 1846 r.
35.90 km Zawracamy i wyjeżdżamy z Drewnicy. Kierujemy się do skrzyżowania Przemysłów - Drewnica. Na nim skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez most zwodzony nad rz. Szkarpawą. Nadal trzymamy się niebieskiego szlaku.
36.90 km Wjeżdżamy do skansenu - wsi Żuławki.
37.20 km Skręcamy w prawo (kierunkowskaz na Gdańsk i Elbląg). Nadal jedziemy niebieskim szlakiem. Po lewej stronie stoi pięknie odrestaurowana stodoła i dom podcieniowy XIX wieku (Żuławki 6).
37.40 km Po lewej stronie mijamy dom podcieniowy (Żuławki 32).
37.60 km Po lewej stronie mijamy dom z 1843 roku. Warto zwrócić uwagę na jego architekturę oraz dbałość w zachowaniu szczegółów, w tym również widoczne wyposażenie domu. Jedziemy w kierunku tablic informacyjnych o skansenie. Mijamy cmentarz i Kościół Parafialny p.w. Najświętszej Marii Panny.
39.70 km Koniec wsi Żuławki. Jedziemy w kierunku Kiezmarku.
40.80 km Podjazdem (kostka betonowa frezowana) z lewej strony wjeżdżamy na most nad rz. Wisłą w Kiezmarku.
40.96 km Przejeżdżamy przez most.
42.30 km Chcąc ominąć drogę krajową E-7 i wzmożony ruch wybieramy inną drogę. Dłuższą ale malowniczą krajobrazowo i urokliwą. Zjeżdżamy zatem z mostu, kierując się w prawo - na wieś Błotnik.
42.55 km Na skrzyżowaniu kierujemy siew lewo, w ul. Żuławską. Asfaltową drogą przejeżdżamy przez Kiezmark Kolonię.
43.10 km Warto zwrócić uwagę na mijaną po prawej stronię starą drewnianą chatę (Kiezmark 59 przy ul. Osiedlowej).
44.30 km Wyjeżdżamy ze wsi Kiezmark Kolonia. Jedziemy nową asfaltową drogą. Uroku dodają jej krajobrazy, a w sezonie wegetacyjnym pola kwitnących maków oraz rzepaku.
44.50 km Wjeżdżamy do Wsi Błotnik.
45.30 km Po prawej stronie mijamy piękny drewniany dom (Błotnik 30).
46.17 km Skręcamy w lewo, kierując się na wieś Trzcińsko. Jedziemy asfaltową drogą.
46.50 km Następnie, według drogowskazu - na Trzcińsko, w prawo.
47.50 km Koniec wsi Błotnik i początek wsi Trzcińsko.
50.45 km Koniec wsi Trzcińsko. Kierujemy się na Wiślinkę.
53.33 km Wjeżdżamy do wsi Wiślinka. Jedziemy wałem wzdłuż rz. Martwa Wisła, ul. Szkolną.
55.70 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ul. Szkolnej z drogą nr 501. Przejeżdżamy przez nie prosto.
56.30 km Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, w ul. Osiedlową.
56.88 km Skręcamy w lewo, w ul. Wałową.
59.20 km Skręcamy w lewo, w ul. Benzynową (dziurawy asfalt).
62.15 km Dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Elbląską i skręcamy w prawo.
63.80 km Przed wiaduktem „Miałki Szlak” przejeżdżamy na lewą stronę i jedziemy chodnikiem z płyt.
67.05 km Na skrzyżowaniu ulic: Elbląska, Głęboka skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Następnie jedziemy chodnikiem płytowym wzdłuż ul. Elbląskiej.
67.45 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Elbląska, Podwale Przedmiejskie, Siennicka i Długie Ogrody. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie świetlne i jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ul. Długie Ogrody.
68.13 km Wjeżdżamy w ul. Stągiewną, gdzie kończy się ścieżka rowerowa. Jedziemy asfaltem.
68.35 km Na skrzyżowaniu z ul. Chmielną skręcamy w lewo.
68.50 km Dojeżdżamy do skrzyżowania ulic: Chmielnej i Ogarnej. Skręcamy w prawo i jedziemy ul. Ogarną (kontrapas dla rowerzystów). Przejeżdżamy przez most Krowi i Bramę Krowią.
68.83 km Na skrzyżowaniu ulic: Ogarnej, Ławniczej i Słodowników jedziemy w lewo, w ul. Słodowników.
68.96 km Dojeżdżamy do ul. Podwale Przedmiejskie, gdzie skręcamy w prawo. Jedziemy chodnikiem wzdłuż ulicy.
69.27 km Przed przejściem podziemnym skręcamy w prawo, w ul. Bogusławskiego. Jedziemy asfaltem.
69.56 km Dojeżdżamy do ul. Okopowej i Wały Jagiellońskie. Zjeżdżamy na chodnik płytowy i jedziemy wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie.
69.76 km Dojeżdżamy do skrzyżowania Hucisko. Skręcamy w lewo i przejeżdżamy przez dwuetapowe przejście dla pieszych oraz tory tramwajowe. Następnie skręcamy w prawo. Tutaj rozpoczyna się ścieżka rowerowa (kostka betonowa niefrezowana). Przejeżdżamy przez przejście z sygnalizacją świetlną oraz tory tramwajowe. Jedziemy wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie.
70.30 km Naszą wycieczkę kończymy przy Dworcu Głównym PKP/SKM w Gdańsku Głównym.
Rowerowa sieć GraminGo www.go.locatelo.com

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.